Council of Europe:

* Codul European de Conduita pentru Mediatori – en

* Codul European de Conduita pentru Mediatori – ro

* Recomandarea nr. (98) 1 a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind medierea familiala – 21 ianuarie 1998

* Recomandarea nr.  R (99) 19 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre cu privire la medierea în materie penală – 15 septembrie 1999

* Recomandarea nr.(2001)9 a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind caile alternative de solutionare a litigiilor dintr autoritatile administrative si persoanele private – 5 septembrie 2001

* Recomandarea nr. (2002)10 a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind medierea in materie civila – 18 septembrie 2002

 Council of Europe – The European Commission for the Efficiency of Justice:

* Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie penală – 07 decembrie 2007

* Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie civilă şi familială – 07 decembrie 2007

* Ghid pentru o mai buna implementare a Recomandarii cu privire la caile alternative de solutionare a litigiilor dintre autoritatile administrative si persoanele private – 07 decembrie 2007

Council of Europe – Consultative Council of European Judges:

Recomandarea Comisiei din 30 martie 1998 cu privire la principiile aplicabile organelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor

Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 cu privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu soluţionarea consensuală a litigiilor consumatorilor

Avizul nr. 6 (2004) cu privire la judecarea echitabilă şi într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în procese având în vedere mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor – 24 noiembrie 2004

 UE

* Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si al Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială – 21 mai 2008